Wat te doen bij ongeval?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
 2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. Je kunt deze hier downloaden, of op de wesite VWB.
  1. Aangifteformulier: VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID.
 3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongeval aangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen..
 4. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongeval aangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen..
 5. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op RECHTSTREEKS naar Ethias Verzekeringen:
  Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 HASSELT .
 6. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ETHIAS Verzekeringen u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 7. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best onmiddellijk overmaken aan ETHIAS zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
 8. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezings-proces aan ETHIAS om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.


Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier!

Wenst u meer informatie hierover, bekijk dan zeker de website van de Vlaamse Wielrijdersbond